Sportfokkers ontvangen collega fokkers uit Oudega en Koudum

schilderij1Zaterdag 13 juni vond het jaarlijkse hokbezoek plaats. Tijdens het hokbezoek kunnen de leden elkaars hokken bekijken en zien hoe de dieren gehuisvest zijn. Daarnaast is er alle gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Dit jaar was het voor de vereniging een bijzonder hokbezoek. Niet alleen de eigen leden waren aanwezig, maar ook leden van collega kleindierverenigingen Uit Oudega en Koudum. Er was een mooi gevarieerd programma samengesteld. De ontvangst heerlijk in de zon bij een fokker met veel verschillende diersoorten. Drentse hoen geel patrijs, kalkoenen, pauwen en diverse watervogels. Daarna door naar fokkers van Weners (konijnen), Drentse hoen kriel, duiven en Wyandotte (kippen).

Met tussen de middag een lekkere lunch, met een enthousiaste uitleg over de historie van Schoonebeek, bij de Engelweij in Schoonebeek.

De conclusie: een geslaagd hokbezoek!

Groep1 Drentse hoen krielA tuin gerard1