Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar en dus ook het lidmaatschap van de “Sportfokkers Schoonebeek en Omgeving” loopt van  1 januari t/m 31 december. De contributie dient voor 1 april van het lopende jaar te zijn voldaan op rekening nr: NL79 RABO 013.67.97.830  t.n.v. Sportfokkers Schoonebeek.

Het lidmaatschap bedraagt  € 15,- per jaar                 Jeugdleden     t/m 16 jaar     €   5,- per jaar

Wilt u deelnemen aan tentoonstellingen en ringen bestellen dan dient u ook lid te worden van de landelijke bond aangaande uw desbetreffende diergroep. Voor Konijnen, Cavia’s, Knaagdieren, Hoenders, Sier- en Watervogels is dat de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). Voor Sierduiven is dat de Nederlandse Bond van Sierduiven (NBS).

De kosten van een fokkerskaart voor een landelijke bond, waarbij inbegrepen het maandblad Kleindiermagazine, bedragen:

K.L.N.  Kleindierliefhebbers Nederland (incl.verplicht maandblad) € 50,50 per jaar
Jeugdleden t/m 16 jaar € 9,00 per jaar
N.B.S  Nederlandse Sierduiven Bond (incl. verplicht maandblad) € 44,50 per jaar
Jeugdleden t/m 16 jaar € 5,- per jaar

Bedragen gelden bij automatische incasso, anders komt er nog  €  2,50 bij.

Het bij het lidmaatschap inbegrepen  abonnement op Kleindiermagazine geldt niet voor jeugdleden.

Bij een lidmaatschap op meerdere bonden behoeft men maar één abonnement op Kleindiermagazine te betalen.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november te geschieden.